ВЕЦ "Кунино" получи Разрешения за строеж за временно ел. захранване

2010-11-04 18:54

Започна изграждането на МВЕЦ "Кунино" с инсталирана мощност 4.4МW. На основание Договор за консултантски услуги, Проект Партнерс ООД изготви Доклади за оценка на съответствие и бяха издадени Разрешения за строеж от гл. архитект на Община Роман за временно ел. захранване на три подобекта: Сградоцентрала, Бетонов възел и Яз.

Обследване за Енергийна ефективност и сертифициране на сгради

2010-07-27 09:58

Специалисти от Проект Партнерс ООД успешно завършиха курс на обучение по Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и получиха Удостоверения  от Технически университет София: инж. Асен Енев - ОВКИ,  инж. Юли Златанов - Електро, инж. Благовест Денински - Конструкции;

Апартаментен хотел Паркландс

2010-03-08 12:00

Функционира получилият Удостоверение за въвеждане в експлоатация строеж: „Жилищен ваканционен комплекс ПАРКЛАНДС” в гр. Банско с Възложител „ПРОБАН” ЕООД, гр. София! http://parklands.eu

Логистичен склад в Елин Пелин

2010-01-15 22:12

Строеж: "Логистичен склад (с офиси) – разширение и пререботка на сух склад в температурен” с Възложител "ИЗИДА-1894" ЕООД и ползвател "КАВЕН ОРБИКО" ООД получи Разрешение за ползване от РДНСК-София!