Подписа се Акт15 за строеж: "Укрепване на срутище на път III-197, км.83+720"

2011-11-21 12:00

Срутище - PVC мрежа
Срутище - PVC мрежа

СМР приключиха с полагане на двойно усукана поцинкована хексагонална телена мрежа с PVC обвивка и ограничителна система за пътища - единична, за съоръжения със степен на задържане H2 W4 и H1 W5.

Летищната контролна кула /ЛКК/ на ДП РВД надхвърли кота 20м.

2011-11-12 12:00

lkk_kota_20m
НЛКК на к.+20м.

Строежът на новата Летищна Контролна Кула /ЛКК/ на ДП "Ръководство на въздушното движение" - www.atsa.bg следва одобреният график. Изпълнени са стоманобетоновите работи на кота 20 метра.

Завърши реконструкцията на стоманеният мост над р. Искър при с. Кунино с Възложител Община Роман и Инвеститор Кунино Енерджи АД

2011-08-02 15:45

Мост над р. Искър
Мост над р. Искър

Строеж: Възстановяване, саниране, реконструкция и усилване на връхната конструкция на стоманен мост над р. Искър на път IV-1341, км.11+700 при с. Кунино получи Разрешение за ползване №ДК-07-Вр-19/27.07.2011г. от РДНСК - Северозападен район, Сектор Враца. "Проект Партнерс" ООД извърши строителният надзор и изготви Окончателен доклад и Технически паспорт.

Започна строителството по проект: "Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора"

2011-06-23 12:00

гр. Нова Загора
гр. Нова Загора

Проект Партнерс ООД в сдружение осъществява строителният надзор по проект: "Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора". Обособена позиция 1: "Реконструкция и рехабилитация на девет улици в гр. Нова Загора - ул. "Поборническа", ул. "Хан Крум", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Димитър Благоев", ул. "Родопи", ул. "Петко Енев", ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Училищна", ул. "Черно море".