Проект Партнерс и ГиД Консулт ООД откриха строителната площадка за Лот 3 в Община Нова Загора

2011-06-07 09:31

Проект Партнерс ООД в сдружение с ГиД Консулт ООД съгласно сключен Договор за строителен надзор на Лот 3 по проект „Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора" откри строителната площадка на подобекти: Реконструкция на централна пешеходна зона с площ 10878кв.м. и Реконструкция на междублоково пространство в ж.к."Загоре" с площ 7000кв.м.

Индустриалнен Парк София Изток /www.ipse.bg/ получи 7броя Разрешения за строеж за Външно ел. захранване.

2011-01-08 21:28

Проект Партнерс оцени съответствието на техническите проекти за "Външно електро захранване 5.44MV - Кабели Ср.Н, 7бр. БМКТП, ГРУ 20kV и кабелна канална мрежа 1.5km". Издадени са 6 броя Разрешения за строеж от гл. архитект на Община Елин Пелин.

Издадени са Разрешения за строеж за Логистични складове с офиси - Фаза 1 в ИПСИ с РЗП от 21 500 кв.м.

2011-01-01 21:50

Проектът "Логистичен склад с офиси - Фаза 1" в Индустриален Парк София Изток със ЗП над 18 000кв.м. /РЗП от 21 500кв.м./ получи 2 броя Разрешения за строеж от гл. архитект на Община Елин Пелин. Проект Партнерс ООД оцени съответствието на техническия проект, позволяващ етапно изпълнение и въвеждане в експлоатация.

ВЕЦ "Кунино" получи Разрешения за строеж за временно ел. захранване

2010-11-04 18:54

Започна изграждането на МВЕЦ "Кунино" с инсталирана мощност 4.4МW. На основание Договор за консултантски услуги, Проект Партнерс ООД изготви Доклади за оценка на съответствие и бяха издадени Разрешения за строеж от гл. архитект на Община Роман за временно ел. захранване на три подобекта: Сградоцентрала, Бетонов възел и Яз.