Обследване за Енергийна ефективност и сертифициране на сгради

2010-07-27 09:58

Специалисти от Проект Партнерс ООД успешно завършиха курс на обучение по Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и получиха Удостоверения  от Технически университет София: инж. Асен Енев - ОВКИ,  инж. Юли Златанов - Електро, инж. Благовест Денински - Конструкции;

Апартаментен хотел Паркландс

2010-03-08 12:00

Функционира получилият Удостоверение за въвеждане в експлоатация строеж: „Жилищен ваканционен комплекс ПАРКЛАНДС” в гр. Банско с Възложител „ПРОБАН” ЕООД, гр. София! http://parklands.eu

Логистичен склад в Елин Пелин

2010-01-15 22:12

Строеж: "Логистичен склад (с офиси) – разширение и пререботка на сух склад в температурен” с Възложител "ИЗИДА-1894" ЕООД и ползвател "КАВЕН ОРБИКО" ООД получи Разрешение за ползване от РДНСК-София!

Съсловни организации

2010-01-01 22:08

Проект Партнерс ООД заяви своето участие за пълноправен член на БАУП (Българска Асоциация по Упавление на Проекти) и БААИК (Българска Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти).