Дърводелски цех "Екосис" въведен в експлоатация

2014-05-20 12:00

Административна сграда
Административна сграда

Строеж: "Цех за дървопреработка и склад за материали. Административна сграда" на "Екосис" ЕООД - Пазарджик бе въведен в редовна експлоатация.

Планове за евакуация в сгради на МП

2014-01-20 12:00

Проект Партнерс изготви планове за евакуация и действия при възникване на пожар или авария в сграда на Министерство на правосъдието.

КТП към ПУП за Сердика-Елин Пелин ООД

2013-08-15 12:00

КТП към ПУП Сердика-Елин Пелин
Сердика ООД

Изготвен е Комуникационно-транспортен план към ПУП за пътните връзки на път III-105 Столник-Елин Пелин на км.142+000, ляво за строеж: Комплексна автоснабдителна станция, търговия с горива и административна сграда в ПИ 206 по КВС на гр. Елин Пелин.

НХРАО на площадка "Радиана" в района на АЕЦ "Козлодуй"

2012-10-25 12:00

Reference
Ref RADIANA

"Проект Партнерс" оказа помощ като изпълнител по проект за консултантски и технически услуги, свързани с подготвителни дейности за Национално Хранилище за Ниско и Средно Активни Радиоактивни Отпадъци /НХРАО/ на площадка "Радиана" в района на АЕЦ "Козлодуй".