Започна строителството по проект: "Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора"

2011-06-23 12:00

гр. Нова Загора
гр. Нова Загора

Проект Партнерс ООД в сдружение осъществява строителният надзор по проект: "Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора". Обособена позиция 1: "Реконструкция и рехабилитация на девет улици в гр. Нова Загора - ул. "Поборническа", ул. "Хан Крум", ул. "Ангел Кънчев", ул. "Димитър Благоев", ул. "Родопи", ул. "Петко Енев", ул. "Димчо Дебелянов", ул. "Училищна", ул. "Черно море".

Проект Партнерс и ГиД Консулт ООД откриха строителната площадка за Лот 3 в Община Нова Загора

2011-06-07 09:31

Проект Партнерс ООД в сдружение с ГиД Консулт ООД съгласно сключен Договор за строителен надзор на Лот 3 по проект „Обновена и модернизирана градска среда в гр. Нова Загора" откри строителната площадка на подобекти: Реконструкция на централна пешеходна зона с площ 10878кв.м. и Реконструкция на междублоково пространство в ж.к."Загоре" с площ 7000кв.м.

Индустриалнен Парк София Изток /www.ipse.bg/ получи 7броя Разрешения за строеж за Външно ел. захранване.

2011-01-08 21:28

Проект Партнерс оцени съответствието на техническите проекти за "Външно електро захранване 5.44MV - Кабели Ср.Н, 7бр. БМКТП, ГРУ 20kV и кабелна канална мрежа 1.5km". Издадени са 6 броя Разрешения за строеж от гл. архитект на Община Елин Пелин.

Издадени са Разрешения за строеж за Логистични складове с офиси - Фаза 1 в ИПСИ с РЗП от 21 500 кв.м.

2011-01-01 21:50

Проектът "Логистичен склад с офиси - Фаза 1" в Индустриален Парк София Изток със ЗП над 18 000кв.м. /РЗП от 21 500кв.м./ получи 2 броя Разрешения за строеж от гл. архитект на Община Елин Пелин. Проект Партнерс ООД оцени съответствието на техническия проект, позволяващ етапно изпълнение и въвеждане в експлоатация.