Реконструкция на път до Гигински манастир

Oписание

Проекта обхваща изпълнението на подпорна стена 1 с дължина 28м, подпорна стена 2 с дължна 37м. и подпорна стена 3 с дължина 52м. в регулацията на с. Гигинци, община Брезник. 

Възложител: Община Брезник
Местоположение: с. Гигинци
Продължителност на проекта: 3 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Проектиране Бетон Билд ООД и Проект Партнерс ЕООД. Изпълнение - Бетон Билд ООД. 

Giginci 1Giginci 2Giginci 3Giginci 4Giginci 5Giginci 6

Обратно