Допълнителен канал към хвостохранилище Маджарово

Oписание

Проектът е "Изграждане на допълнителен канал и възстановяване на оградна дига на хвостохранилище "Маджарово 1" към "Маджарово" АД.

Местоположение: гр. Маджарово
Продължителност на проекта: 12м.
Обхват на консултантската услуга:

Оценка за съответствие на проект и изпълнение на строителен надзор на обекта. Изготвяне на Технически паспорт и Окончателен доклад за въвеждане в експлоатация.

Разрешение за ползване: РП от Междуведомствена комисия към МИЕТ
Majarovo 1Majarovo 2Majarovo 3Majarovo 4Majarovo 5Majarovo 6

Обратно