Подпорна стена и ажурна ограда към площадка на БРАМАК ПС

Oписание

Подпорна стена с височина 1.90м. над нивото на прилежащия терен и ажурна ограда върху нея с височина 1.83м. към бъдеща площадка за складиране на бетонови керемиди в предприятие за производство на бетонови керемиди на БРАМАК ПС с дължина 49.25м. Проектант на обекта е "Иванов Дизайн" ЕООД. Изпълнител е "Рама Инженеринг Груп" ООД.

Възложител: БРАМАК ПС ЕООД
Местоположение: земл. с.Столник, общ.Елин Пелин
Продължителност на проекта: 1 месец
Обхват на консултантската услуга:

Строителен надзор. Издадено е Разрешение за строеж от Гл. архитект на община Елин Пелин.

Bramak PSBramak PS 1

Обратно