Частична реконструкция и саниране на бивша печатница "Септември"

Oписание

Обектът е пет етажна сграда на "Софийски имоти" ООД на ул. "Карнеги" в гр. София. Посторена през 30-те години на XX-и век като тютюнев склад. През 1954г. е предедена на Българска кинематография. През 1975г. е прехвърлена на Държавно издателство "Септември". В сградата са снимани сцени от филма "Тютюн". Санирана е цялата сграда с РЗП 2988кв.м, застроен обем 11 500куб.м. и височина 18,60м. Частичната реконструкция добавя междинно ниво, представляващо галерия над нивото на гараж. Добавените площи се свързват със съществуващите помещения. Конструкцията е метална по проект и изпълнение на "АВВ Инженеринг" ЕООД. Главен проектант е "Ел 6 студио" ООД.    

Възложител: Софийски имоти ООД
Местоположение: гр.София, ул.Карнеги №11А
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Консултантски услуги - Оценка на съответствие на инвестиционен проект и строителен надзор.

Разрешение за ползване: № СТ-05-1774 /13.12.2016г.
Референции: REF SOF IMOTI REF_SOF_IMOTI.pdf (1,156.0 kB)
Sof imoti rec 1Sof imoti rec 2Sof imoti rec 3Sof imoti rec 4Sof imoti rec 5Sof imoti rec 6Sof imoti san 1Sof imoti san 2Sof imoti san 3Sof imoti san 4Sof imoti san 5Sof imoti san 6

Обратно