Складово-логистичен център

Oписание

Проектът на водещият австрийски производител и доставчик на хигиенни материали и оборудване "Хаглайтнер" (HAGLEITNER) предвижда административна част и складово хале. 

Възложител: Hagleitner Hygiene Bulgaria EOOD
Местоположение: гр. София, бул. "Хр. Колумб"
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Консултантски услуги - Доклад за оценка на съответствие на инвестиционен проект и Строителен надзор. Издадено е Разрешение за строеж от Гл. архитект на СО р-н Искър. Удостоверение за въвеждане в експлоатация №1127 от 07.12.2017г. от Гл. архитект на Столична община.

Разрешение за ползване: УВЕ №1127 /07.12.2017г.
Референции: REF HLC REF_HLC.pdf (68.1 kB)
Hlc 1Hlc 2Hlc 3Hlc 4Hlc 5Hlc 6Hlc 7Hlc 8Hlc 9Hlc 10Hlc 11Hlc 12

Обратно