Възстановяване, саниране, реконструкция и усилване на връхната конструкция на стоманен мост над р. Искър при с. Кунино

Oписание

Стоманеният мост над р. Искър при с. Кунино е изграден в периода 1935-1938г. по идея на Инициативен комитет от с. Кунино и с финансовите средства и с личния труд на хората от селото. Стълбовете и устоите са направени от квадрова зидария. Връхната конструкция се състои от непрекъснати петотворни хоризонтални стоманени нитовани ферми с път долу и отвори осово по 22 метра. Пътната плоча е комбинирана от стомана и стоманобетон. Проектанти на строежа са инж. Иван Якимов и инж. Петър Велев.

Местоположение: с. Кунино, Община Роман
Продължителност на проекта: 6 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Доклад за оценка на съответствие. Строителен надзор. Участие в седмични работни срещи между участниците в строителния процес. Възстановяването и реконструкцията се налагат, поради силно корозиралите и повредени от удари на превозни средства елементи. Крайният отвор на моста до левобрежния устой е аварирала и е била отстранена.

Разрешение за ползване: ДК-07-Вр-19/28.07.2011г. от РДНСК Северозападен район, Сектор Враца
Референции: REF ROMAN MOST REF_ROMAN_MOST.pdf (597.0 kB)
Bridge kunino 1Bridge kunino 2Bridge kunino 3Bridge kunino 4Bridge kunino 5Bridge kunino 6Bridge kunino 7Bridge kunino 8Bridge kunino 9

Обратно