Жилищна сграда ДИТА

Oписание

„Многофамилна жилищна сграда, магазини и подземен гараж с топлозахранване и абонатна станция“ в УПИ III-500, кв. 7ж, гр. София, м. „ж.к. Красно село-Стрелбище – урб.бл.32“, район „Триадица” - Столична община.

Възложител: „ДИТА СТРОЙ” ООД
Местоположение: гр. София
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Оценка за съответствие на проект, Строителен надзор, Представляване на Възложителя пред държавни и общински дружества.

Разрешение за ползване: СТ-05-144 от 21.03.2022г.
Dita web1Dita web2Dita web3

Обратно