Дървопреработващ цех и склад. Административна сграда.

Oписание

Строежа включва три обособени зони - производствена част с битови помещения, открит навес и административна сграда. Застроената прлощ е 1915кв.м.

Местоположение: УПИ III-138005, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Строителен надзор и инвеститорски контрол.

Ecosys 1Ecosys 2Ecosys 3Ecosys 4Ecosys 5Ecosys 6

Обратно