Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Oписание

Строежът е разделен на два функционално свързани блока, Свободното надземно пространство е паркова зона, зелени площи и алеи. На кота ±0.00м са разположени кафе-сладкарница и офис, закусвалня, магазин за промишлени стоки, асансьор, товарни платформи, главно ел. табло. На кота +3.65м. – офиси, складове. На коти +7,10м, +10,00м. и +12,90м. - апартаменти и ателиета.

Местоположение: София, Студентски град
Продължителност на проекта: 24 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Строителен надзор.

Georgievi building 1Georgievi building 2Georgievi building 3Georgievi building 4Georgievi building 5Georgievi building 6

Обратно