Логистичен склад (с офиси)-Фаза1 в Индустриален Парк София Изток

Oписание

Логистичен склад - Фаза 1 с РЗП 43 000м2, включва следните подобекти:

Етап 1 и Етап 2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад–Сграда2, всяка от които включва: две складови зони - товаро-разтоварна и зона за стокосъхранение; две офис тела с битови и санитарни помещения в обема на сградата; обслужващо инсталационно ниво; Площадкови Eлектро и ВиК мрежи; Вертикална планировка и настилки; Подпорна стена; Озеленяване

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин
Продължителност на проекта: 1 месец
Обхват на консултантската услуга:

Доклад за оценка на съответствие.

Референции: REF IPSE Faza 1 REF_IPSE_Faza_1.pdf (171.2 kB)
IPSE F1 1IPSE F1 2IPSE F1 3IPSE F1 4IPSE F1 5IPSE F1 6

Обратно