Жилищна сграда с гараж в УПИ VI, кв.159, м. "Драгалевци"

Oписание

Сградата представлява монолитна постройка със ЗП 262кв.м. и РЗП 909кв.м.

Местоположение: гр. София, р-н "Витоша", м. "Драгалевци разширение север II част"
Продължителност на проекта: 12м.
Обхват на консултантската услуга:

Строителен надзор

Klk 1Klk 2Klk 3Klk 4

Обратно