Нова летищна контролна кула с прилежащата инфраструктура към нея

Oписание

Сградата представлява композиция от едноетажно тяло - База и високо тяло - Кула. Ориентацията и видимостта от контролната зала в главата на кулата са основополагащи за моделирането на сградата. В главата на кулата са разположени четири нива: Първо ниво на к.+32.00м. - битов етаж; Второ ниво на к.+35.40м. - технически и битов етаж; Трето ниво на к.+38.80м. - технически етаж; Четвърто ниво на к.+45.10м. - оперативна зала на две нива.  

Местоположение: УПИ XXI, кв.2, м. "Летищен комплекс София", гр. София
Продължителност на проекта: 10 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Строителен надзор на част "Конструктивна" и Инвеститорски контрол - подизпълнител на Консултанта "Т7 Консулт" ЕООД - гр. Пловдив. Ежедневен качествен и количествен контрол на изпълнението на проекта и СМР. Контрол върху плащанията на строителя. Участие в седмични работни срещи между участниците в строителния процес: ДП РВД - Възложител, Архитектоника Студио ООД - Проектант, Главболгарстрой АД - Проектант и Строител.

Lkk 1Lkk 2Lkk 3Lkk 4Lkk 5Lkk 6Lkk 7Lkk 8Lkk 9Lkk 10Lkk 11Lkk 12

Обратно