Сграда Вайсман

Oписание

Жилищна сграда 4, 5 етажа и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.1930.331, УПИ IX-331; кв. 197; м. "‘Павлово-Бъкстон‘‘, р-н "‘Витоша‘‘, гр. София. За строежа е издадено Разрешение за строеж №243 от 16.09.2022г. от Гл. архитект на СО район "Витоша". Проектът предвижда изграждането на съвременна сграда с богато озеленяване в имота.

Местоположение: гр. София
Продължителност на проекта: 18 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Оценка за съответствие на проект. Строителен надзор. 

Референции: REF VIG REF_VIG.pdf (924.0 kB)
Vaisman 1Vaisman 2Vaisman 3

Обратно