Сграда АРКЕЛ със смесено предназначение в кв. Драгалевци

Oписание

Имотът е с площ 3796 кв.м. има автомобилен и пешеходен достъп от бул. „Черни връх“, В имота е проектирана свободно стояща сграда, която разполага с един подземен етаж, три надземни етажа и подпокривен етаж. Сградата има три отделни входа, разположени на северната ѝ фасада. Дворното пространство е оформено с богато озеленяване, като по границите на имота е предвидено и вертикално озеленяване.

Възложител: Аркел ООД
Местоположение: гр. София, бул. Черни връх 189
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Строителен надзор, Консултантски услуги по Закона за устройство на територията.

Arkel 1Arkel 2Arkel 3Arkel 4

Обратно