Покрит склад за 20 000 тона фаялит в Медодобивен завод

Oписание

Работен проект за покрит склад за фаялит с 12 клетки и капацитет 20 000 тона.

Възложител: Aurubis Bulgaria
Местоположение: гр. Пирдоп, Медодобивен завод Аурубис, Обогатителна фабрика
Продължителност на проекта: 3 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Предпроектни проучвания и изготвяне на работен проект за изпълнение на покрит склад за фаялит с 12 клетки и капацитет минимум 20 000 тона. Габаритните размери на склада са L=106,40м; B=20,00м; Н=6,40м. Стените са от бетон, а покривът - от стомана. Изпълнението е на етапи: Първи етап включва: изграждане на една клетка, обследване състоянието на клетката при запълване и изпразване. Втори етап включва: изпълнение на 12 клетки. 

Разрешение за ползване: ПП-4675/28.09.2017г.
Референции: REF AURUBIS REF_AURUBIS.pdf (242.3 kB)
Aurubis 1Aurubis 2Aurubis 3

Обратно