Бизнес Парк София - Многофункционална Сграда 1

Oписание

Офис сграда на 6 етажа, Разгърната застроена площ 14000м2; Застроен обем 45000м3, 175 бр. паркоместа.

Възложител: Бизнес Парк София
Местоположение: гр. София, кв. Младост
Продължителност на проекта: 6 м.
Обхват на консултантската услуга:

Участие на инж. Б.Д. като постоянен представител на Консултанта "КИГ" и инж. Ю.З. като специалист по част Електрически инсталации. Ежедневни инспекции, работни срещи, представляване на Възложителя пред общински и държавни институции, имащи отношение към строежа.  Многофункционална сграда №1 в Бизнес Парк София е административна сграда, състояща се от две тела, с магазин за хранителни стоки от веригата „Магазинъ 345” и подземен паркинг на две нива. Разположена е в непосредствена близост до главния вход на комплекса. Конструкцията е монолитна стоманобетонна скелетно безгредова.  Вътрешността е максимално освободена от носещи страни. Сградата е проектирана в съответствие с изискванията за достъпна среда. 

Разрешение за ползване: Заповед №РД-19-369/20.07.2005г. на ДНСК за ДПК
Bps b1 1Bps b1 2Bps b1 3Bps b1 4Bps b1 5Bps b1 6

Обратно