Бизнес Парк София - Многофункционална Сграда 11

Oписание

Офис сграда на 5 етажа, Разгърната застроена площ 10791m², включваща: 6207m² офис площи, 656m² търговски площи, 3928m² складови помещения.

Възложител: Бизнес Парк София
Местоположение: гр. София, кв. Младост
Продължителност на проекта: 6 м.
Обхват на консултантската услуга:

Участие на инж. Б.Д. като постоянен представител на Консултанта и инж. Ю.З. като специалист по част Електрически инсталации. Ежедневни инспекции, работни срещи, представляване на Възложителя пред общинските и държавни институции, имащи отношение към проекта. Многофункционална сграда №11 в Бизнес Парк София е многофункционална пететажна постройка, състояща се от офиси, складове и търговски помещения. Конструктивната система е традиционна, монолитна. На сутерена и партера са ситуирани инсталационни помещения, складове, търговски обекти и нисък клас офиси. Над тях са разположени четири типови етажа с двустранно ориентирани помещения към вътрешния атриум. За построяването на сградата са използвани модерни и функционални материали. Изпълнени са пожароизвестителна инсталация, структурно окабеляване, централно топлозахранване, вентилационна система за складовете и климатична инсталация за офисните помещения.

Bps b11 1Bps b11 2Bps b11 3Bps b11 4Bps b11 5Bps b11 6Bps b11 7Bps b11 8Bps b11 9Bps b11 10Bps b11 11Bps b11 12

Обратно