Проект за осъществяване на препоръчителни енергоспестяващи мерки

Oписание

Проект за осъществяване на препоръчителни енергоспестяващи мерки. Подобекти: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Петърница: Сграда на училище; СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник: Сграда на училище, Сграда на физкултурен салон; ОУ „Христо Ботев”, с. Садовец: Сграда на училище, Сграда на общежитие, Сграда на физкултурен салон, Сграда на работилница.

Възложител: Община Долни Дъбник
Местоположение: гр.Долни Дъбник, с.Садовец, с.Петърница
Продължителност на проекта: 1 месец
Обхват на консултантската услуга:

Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект „Работни проекти за осъществяване на препоръчаните в обследването за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки и съпътстващите ги СМР” за: СОУ „Христо Ботев” в гр. Долни Дъбник, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в с. Петърница и ОУ „Христо Ботев” в с. Садовец.

Референции: REF D DABNIK REF_D_DABNIK.pdf (746.9 kB)
D dabnik 1D dabnik 2Petarnica 1Petarnica 2Sadovetc 1Sadovetc 2

Обратно