Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи

Oписание

Проектант е Архитектоника Студио ООД. Сградата е разположена свободностоящо в ъглов урегулиран поземлен имот при пресичането на ул. „П. Волов“ и бул. „Янко Сакъзов“ в София. Проектирани са две подземни нива с достъп от ул. „П. Волов“. Входът на сградата е от същата улица. Сградата е проектирана от две тела – шест и четиринадесет-етажни, свързани с вътрешен атриум през пет нива.

Местоположение: гр. София, район Оборище, ул. П. Волов
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Проектиране по части Пътна, Организация на движение, ПБЗ. Консултантска услуга по съгласуване на проекта със СО Дирекция "УАТ" и СДВР Отдел "ПП".

Fpi 1Fpi 2Fpi 3Fpi 4

Обратно