Еднофамилна жилищна сграда

Oписание

Строежът се намира в УПИ I-1992,1993, кв. 159, гр. Костенец, Софийска област. Жилищната сграда е свободно застрояване с височина на основното застрояване 10м.

Местоположение: гр. Костенец, Софийска област
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Доклад за оценка на съответствие. Разрешение за строеж №32/10.09.2009г. от гл. арх. на Община Костенец. Техническо ръководство.Представляване на Възложителят пред общински и държавни институции, имащи отношение към строителството.

Разрешение за ползване: №1/12.01.2011г.
Hristoskov 1Hristoskov 2Hristoskov 3

Обратно