Рехабилитация на общински път ІІ–19 с. Добринище – х. Гоце Делчев

Oписание

Обектът се явява туристически път, свързващ с. Добринище с х.„Гоце Делчев”. Планинският терен обуславя максималните надлъжни наклони на пътя-на места до 9.50%. Предвид бъдещото увеличение на туристическия поток, за проектния участък е прието натоварване – средно. Проектните характеристики са в съответствие с техническите параметри за местни пътища при скорост 30км/час. Проектирана е нивелета с кубичен сплайн за проектна скорост–30км/час, която максимално е съобразена със съществуващата настилка. Предвидени за ремонт и почистване са съществуващите 35бр. тръбни водостоци, 2бр. плочести водостоци с L=4.00м. и плочогредов мост с L=8.60м.

Възложител: Община Банско
Местоположение: път ІІ–19 с. Добрище – х. Гоце Делчев
Продължителност на проекта: 1 месец
Обхват на консултантската услуга:

Доклад зо оценка на съответствие

H g delchevH g delchev 1H g delchev 2

Обратно