Надстройка за офис на корпус “А” - I и II етап

Oписание

Надстрояват се северна и южна част на съществуваща сграда от три тела – две триетажни и средно едноетажно, запазвайки общия контур на сградата. Предназначение - фирмена администрация в обхвата на охраняема територия.

Възложител: Скорпион Шипинг ООД
Местоположение: гр. София, НПЗ Военна рампа
Продължителност на проекта: 12 месеца
Обхват на консултантската услуга:

Доклад за оценка на съответствие, Строителен надзор

Разрешение за ползване: Удостоверение за въвеждане в експлоатация №257/17.11.2006г;
Референции: REF SCORPION SHIPPING REF_SCORPION_SHIPPING.pdf (515.1 kB)
Scorpion shipping 1Scorpion shipping 2Scorpion shipping 3

Обратно