Прединвестиционни проучвания

Предмет на дейност

Фирмата ни извършва комплексни прединвестиционни проучвания в областта на градоустройството и техническата инфраструктура (Транспорт, ВиK, Електроснабдяване, Газоснабдяване, Топлоснабдяване, Телекомуникации ).

Обхват на услугата

  • Изясняване на инвестиционното строително намерение
  • Проучване за определяне на подходящо местоположение
  • Инженерни проучвания в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта
  • Геодезически проучвания
  • Технико-икономическа обосновка, избор на вариант