62
Konna baza

Конна база - гр. Божурище. Подобект: конюшня

Предвидена е реконструкция и модернизация на конна база „Генерал Крум Лекарски”. В имота са разположени две П-образни сгради с двуетажна административна сграда между тях. Проектирани са 80 бокса за възрастни животни и отделение за по-млади. Обособена е карантинна зона с 4 бокса. Всеки бокс е снабден със самостоятелен външен двор.

Възложител: Община Божурище
Местоположение: гр. Божурище
Komatek

Складове с административна част на Коматек ООД

РЗП 3200м2 , площадка 6000м2 - смесена носеща конструкция с дървено-стоманени трегери – HTS и стоманобетонни колони.

Строежът се състои от три еднакви складови обема на кота ±0.00 с площ ок. 400м2 всеки и светла височина 4,97м, отстоящи един от друг на 12м. Към трите склада са прилепени санитарно-битови помещения, котелно, нафтов резервоар и хидрофор. На кота ±6.30 върху площ от 770 м2  е разположена административната част - офиси и заседателна зала.

Възложител: Коматек КМТ ООД
Местоположение: с. Петърч, общ. Костинброд
Deimos 1

Оптична кабелна линия Деймос - I и II етап

Трасе на оптичен кабел в земл. на гр. Пещера и с. Дорково. Дължина на трасето -32 870м; Тразсе на оптичен кабел в земл. на гр. Костандово и гр. Велинград. Дължина на трасето -8 320м.

Възложител: Деймос ЕООД
Местоположение: Област Пазарджик