62
Scorpion shipping

Надстройка за офис на корпус “А” - I и II етап

Надстрояват се северна и южна част на съществуваща сграда от три тела – две триетажни и средно едноетажно, запазвайки общия контур на сградата. Предназначение - фирмена администрация в обхвата на охраняема територия.

Възложител: Скорпион Шипинг ООД
Местоположение: гр. София, НПЗ Военна рампа
Pamporovo 1

Пътна връзка до комплекс КАСТ, УПИ V-101, к.к. Пампорово

Проектът осъществява нов транспортен достъп от републикански път до ваканционен комплрекс на фирма КАСТ в к.к. Пампорово. Местоположението е в близост до новопостроеният църковен храм и хотел Пампорово при надморска височина 1540м. Теренът е планински. Максималният проектен наклон е 11%.

Възложител: КАСТ ЕООД, В.Търново
Местоположение: к.к. Пампорово, общ. Чепеларе
ZEB 1-3

Нулево Енергийна Офис Сграда

Една от основните цели на проекта е да се реализира сграда с много ниска консумация на електрическа и друга енергия от невъзобновяеми енергийни източници. Понижава се енергийното потребление чрез висока степен на топлоизолация и слънцезащита и се реализира инсталация за добив и съхранение на възобновяема енергия.

Местоположение: с. Гурмазово общ. Божурище