62
Arkel

Сграда АРКЕЛ със смесено предназначение в кв. Драгалевци

Имотът е с площ 3796 кв.м. има автомобилен и пешеходен достъп от бул. „Черни връх“, В имота е проектирана свободно стояща сграда, която разполага с един подземен етаж, три надземни етажа и подпокривен етаж. Сградата има три отделни входа, разположени на северната ѝ фасада. Дворното пространство е оформено с богато озеленяване, като по границите на имота е предвидено и вертикално озеленяване.

Възложител: Аркел ООД
Местоположение: гр. София, бул. Черни връх 189
Fpi

Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи

Проектант е Архитектоника Студио ООД. Сградата е разположена свободностоящо в ъглов урегулиран поземлен имот при пресичането на ул. „П. Волов“ и бул. „Янко Сакъзов“ в София. Проектирани са две подземни нива с достъп от ул. „П. Волов“. Входът на сградата е от същата улица. Сградата е проектирана от две тела – шест и четиринадесет-етажни, свързани с вътрешен атриум през пет нива.

Местоположение: гр. София, район Оборище, ул. П. Волов
Hlc 1

Складово-логистичен център

Проектът на водещият австрийски производител и доставчик на хигиенни материали и оборудване "Хаглайтнер" (HAGLEITNER) предвижда административна част и складово хале. 

Възложител: Hagleitner Hygiene Bulgaria EOOD
Местоположение: гр. София, бул. "Хр. Колумб"