57
Klk 1

Жилищна сграда с гараж в УПИ VI, кв.159, м. "Драгалевци"

Сградата представлява монолитна постройка със ЗП 262кв.м. и РЗП 909кв.м.

Местоположение: гр. София, р-н "Витоша", м. "Драгалевци разширение север II част"
Majarovo

Допълнителен канал към хвостохранилище Маджарово

Проектът е "Изграждане на допълнителен канал и възстановяване на оградна дига на хвостохранилище "Маджарово 1" към "Маджарово" АД.

Местоположение: гр. Маджарово
Ecosys 3

Дървопреработващ цех и склад. Административна сграда.

Строежа включва три обособени зони - производствена част с битови помещения, открит навес и административна сграда. Застроената прлощ е 1915кв.м.

Местоположение: УПИ III-138005, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик