62
Aurubis 1

Покрит склад за 20 000 тона фаялит в Медодобивен завод

Работен проект за покрит склад за фаялит с 12 клетки и капацитет 20 000 тона.

Възложител: Aurubis Bulgaria
Местоположение: гр. Пирдоп, Медодобивен завод Аурубис, Обогатителна фабрика
Sof imoti

Частична реконструкция и саниране на бивша печатница "Септември"

Обектът е пет етажна сграда на "Софийски имоти" ООД на ул. "Карнеги" в гр. София. Посторена през 30-те години на XX-и век като тютюнев склад. През 1954г. е предедена на Българска кинематография. През 1975г. е прехвърлена на Държавно издателство "Септември". В сградата са снимани сцени от филма "Тютюн". Санирана е цялата сграда с РЗП 2988кв.м, застроен обем 11 500куб.м. и височина 18,60м. Частичната реконструкция добавя междинно ниво, представляващо галерия над нивото на гараж. Добавените площи се свързват със съществуващите помещения. Конструкцията е метална по проект и изпълнение на "АВВ Инженеринг" ЕООД. Главен проектант е "Ел 6 студио" ООД.    

Възложител: Софийски имоти ООД
Местоположение: гр.София, ул.Карнеги №11А
Bramac 3

Подпорна стена и ажурна ограда към площадка на БРАМАК ПС

Подпорна стена с височина 1.90м. над нивото на прилежащия терен и ажурна ограда върху нея с височина 1.83м. към бъдеща площадка за складиране на бетонови керемиди в предприятие за производство на бетонови керемиди на БРАМАК ПС с дължина 49.25м. Проектант на обекта е "Иванов Дизайн" ЕООД. Изпълнител е "Рама Инженеринг Груп" ООД.

Възложител: БРАМАК ПС ЕООД
Местоположение: земл. с.Столник, общ.Елин Пелин