57
IPSE F1

Газоснабдяване на Логистичен склад (с офиси) - Фаза 1 в Индустриален Парк София Изток

Газоснабдяването на Логистичен склад (с офиси) - Фаза 1 с РЗП 43 000кв.м, включва следните подобекти: Етап1 и Етап2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад-Сграда2, които включват: Промишлена газова инсталация, захранваща 2х2бр. горелки с природен газ, 2х2бр. отоплителни котли и 2х2бр. котелни помещения.

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин
Bridge kunino

Възстановяване, саниране, реконструкция и усилване на връхната конструкция на стоманен мост над р. Искър при с. Кунино

Стоманеният мост над р. Искър при с. Кунино е изграден в периода 1935-1938г. по идея на Инициативен комитет от с. Кунино и с финансовите средства и с личния труд на хората от селото. Стълбовете и устоите са направени от квадрова зидария. Връхната конструкция се състои от непрекъснати петотворни хоризонтални стоманени нитовани ферми с път долу и отвори осово по 22 метра. Пътната плоча е комбинирана от стомана и стоманобетон. Проектанти на строежа са инж. Иван Якимов и инж. Петър Велев.

Местоположение: с. Кунино, Община Роман
IPSE

Външно ел. захранване-кабели Ср.Н, 7бр. БМКТП, ГРУ и кабелна канална система за захранване на Индустриален Парк София Изток

Проектът разглежда кабелната канална мрежа и необходимите съоръженията за временно външно електро захранване с 5.4МV на Индустриален парк София Изток. Предвидени са нова възлова станция до съществуваща разпределителна уредба с присъединяване към нова подстанция, 7 броя БМКТП 2х800/20/0.4kV, канални мрежи с кабели Ср.Н и Н.Н. улично осветление, телефонни линии.

Местоположение: с. Гара Елин Пелин, Софийска област