57
IPSE F1

Логистичен склад (с офиси)-Фаза1 в Индустриален Парк София Изток

Логистичен склад - Фаза 1 с РЗП 43 000м2, включва следните подобекти:

Етап 1 и Етап 2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад–Сграда2, всяка от които включва: две складови зони - товаро-разтоварна и зона за стокосъхранение; две офис тела с битови и санитарни помещения в обема на сградата; обслужващо инсталационно ниво; Площадкови Eлектро и ВиК мрежи; Вертикална планировка и настилки; Подпорна стена; Озеленяване

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин
Dhollandia

Външно електро захранване за Завод за падащи платформи и електродвигатели

В границите на имот №019034, с. Григорево, Община Елин Пелин се изгражда обект ”Завод за електродвигатели и падащи платформи”. Външното електрозахранване представлява елемент на техническата инфраструктура – от съществуващата електропреносна мрежа, стопанисвана от „ЧЕЗ” АД – София, от въздушен електропровод 20кV до нов БМКТП.

Местоположение: с. Григорево, Общ. Елин Пелин
Sklad stojanov

Склад за безалкохолни напитки и бира

Строежът в УПИ I, кв. 354, м. "Левски", гр. София представлява едноетажна метална сграда с двуетажна офисна част в обема на склада. Изпълнен е съгласно Разрешение за строеж №93/25.10.2006г. от гл. архитект на СО район Подуяне. Проектант е "Вени Дизайн 97" ЕООД, а строителството е извършено от "Гео-Кар" ЕООД и "Евроимекс" ООД - гр. София.

Местоположение: м. "Левски", к-с "Ботевградско шосе II", р-н Подуяне, гр. София