62
Bridge kunino

Възстановяване, саниране, реконструкция и усилване на връхната конструкция на стоманен мост над р. Искър при с. Кунино

Стоманеният мост над р. Искър при с. Кунино е изграден в периода 1935-1938г. по идея на Инициативен комитет от с. Кунино и с финансовите средства и с личния труд на хората от селото. Стълбовете и устоите са направени от квадрова зидария. Връхната конструкция се състои от непрекъснати петотворни хоризонтални стоманени нитовани ферми с път долу и отвори осово по 22 метра. Пътната плоча е комбинирана от стомана и стоманобетон. Проектанти на строежа са инж. Иван Якимов и инж. Петър Велев.

Местоположение: с. Кунино, Община Роман
IPSE

Външно ел. захранване-кабели Ср.Н, 7бр. БМКТП, ГРУ и кабелна канална система за захранване на Индустриален Парк София Изток

Проектът разглежда кабелната канална мрежа и необходимите съоръженията за временно външно електро захранване с 5.4МV на Индустриален парк София Изток. Предвидени са нова възлова станция до съществуваща разпределителна уредба с присъединяване към нова подстанция, 7 броя БМКТП 2х800/20/0.4kV, канални мрежи с кабели Ср.Н и Н.Н. улично осветление, телефонни линии.

Местоположение: с. Гара Елин Пелин, Софийска област
IPSE F1

Логистичен склад (с офиси)-Фаза1 в Индустриален Парк София Изток

Логистичен склад - Фаза 1 с РЗП 43 000м2, включва следните подобекти:

Етап 1 и Етап 2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад–Сграда2, всяка от които включва: две складови зони - товаро-разтоварна и зона за стокосъхранение; две офис тела с битови и санитарни помещения в обема на сградата; обслужващо инсталационно ниво; Площадкови Eлектро и ВиК мрежи; Вертикална планировка и настилки; Подпорна стена; Озеленяване

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин