59
Dhollandia

Външно електро захранване за Завод за падащи платформи и електродвигатели

В границите на имот №019034, с. Григорево, Община Елин Пелин се изгражда обект ”Завод за електродвигатели и падащи платформи”. Външното електрозахранване представлява елемент на техническата инфраструктура – от съществуващата електропреносна мрежа, стопанисвана от „ЧЕЗ” АД – София, от въздушен електропровод 20кV до нов БМКТП.

Местоположение: с. Григорево, Общ. Елин Пелин
Sklad stojanov

Склад за безалкохолни напитки и бира

Строежът в УПИ I, кв. 354, м. "Левски", гр. София представлява едноетажна метална сграда с двуетажна офисна част в обема на склада. Изпълнен е съгласно Разрешение за строеж №93/25.10.2006г. от гл. архитект на СО район Подуяне. Проектант е "Вени Дизайн 97" ЕООД, а строителството е извършено от "Гео-Кар" ЕООД и "Евроимекс" ООД - гр. София.

Местоположение: м. "Левски", к-с "Ботевградско шосе II", р-н Подуяне, гр. София
Hristoskov

Еднофамилна жилищна сграда

Строежът се намира в УПИ I-1992,1993, кв. 159, гр. Костенец, Софийска област. Жилищната сграда е свободно застрояване с височина на основното застрояване 10м.

Местоположение: гр. Костенец, Софийска област