3
Sklad stojanov

Склад за безалкохолни напитки и бира

Строежът в УПИ I, кв. 354, м. "Левски", гр. София представлява едноетажна метална сграда с двуетажна офисна част в обема на склада. Изпълнен е съгласно Разрешение за строеж №93/25.10.2006г. от гл. архитект на СО район Подуяне. Проектант е "Вени Дизайн 97" ЕООД, а строителството е извършено от "Гео-Кар" ЕООД и "Евроимекс" ООД - гр. София.

Местоположение: м. "Левски", к-с "Ботевградско шосе II", р-н Подуяне, гр. София
Krivina

Шоурум, офиси и склад в ПИ 578, к.л. Г-1-8-В, с. Кривина, Столична община, р-н "Панчарево"

Шоурум, офиси и склад с РЗП 9 600 кв.м, H=15м, до Околовръстен път на гр. София. Проектът е изготвен от Ди Ем Дизайн ООД, гр. София - арх. Здравко Кузманов.

Местоположение: ПИ 578, с. Кривина, Столична община, р-н "Панчарево"
Wik 0

Подземен гараж и магазини

Гаражът е с капацитет 122 бр. паркоместа. Магазините 23 бр. са проектирани с търговска зала и малък склад. Проектирана е сладкарница с капацитет 50 места.  Зона за отдих - 2000м2.

Местоположение: гр. София, ж.к. Младост