4
Lkk 0

Нова летищна контролна кула с прилежащата инфраструктура към нея

Сградата представлява композиция от едноетажно тяло - База и високо тяло - Кула. Ориентацията и видимостта от контролната зала в главата на кулата са основополагащи за моделирането на сградата. В главата на кулата са разположени четири нива: Първо ниво на к.+32.00м. - битов етаж; Второ ниво на к.+35.40м. - технически и битов етаж; Трето ниво на к.+38.80м. - технически етаж; Четвърто ниво на к.+45.10м. - оперативна зала на две нива.  

Местоположение: УПИ XXI, кв.2, м. "Летищен комплекс София", гр. София
Ref stancii

Изграждане на GNSS мрежа на територията на 30 общини в Р България

Строеж: Изграждане на GNSS мрежа; Подобекти: Монтаж на апаратура-глобална навигационна спътникова система приемник-антена на територията на тридесет общини в Р България. Мрежата се състои от 30 референтни станции. Оборудването е разположено в базови станции. Комуникационната свързаност се осъществява посредством наети линии (ADSL). Възложител са "ЗЕНИТ – ГЕО" ЕООД въз основа на сключени договор за колокация и договор за предоставяне на МАN свързаност.

Възложител: Зенит-Гео ЕООД
Местоположение: Р България
Konna baza

Конна база - гр. Божурище. Подобект: конюшня

Предвидена е реконструкция и модернизация на конна база „Генерал Крум Лекарски”. В имота са разположени две П-образни сгради с двуетажна административна сграда между тях. Проектирани са 80 бокса за възрастни животни и отделение за по-млади. Обособена е карантинна зона с 4 бокса. Всеки бокс е снабден със самостоятелен външен двор.

Възложител: Община Божурище
Местоположение: гр. Божурище