3
Sof imoti

Частична реконструкция и саниране на бивша печатница "Септември"

Обектът е пет етажна сграда на "Софийски имоти" ООД на ул. "Карнеги" в гр. София. Посторена през 30-те години на XX-и век като тютюнев склад. През 1954г. е предедена на Българска кинематография. През 1975г. е прехвърлена на Държавно издателство "Септември". В сградата са снимани сцени от филма "Тютюн". Санирана е цялата сграда с РЗП 2988кв.м, застроен обем 11 500куб.м. и височина 18,60м. Частичната реконструкция добавя междинно ниво, представляващо галерия над нивото на гараж. Добавените площи се свързват със съществуващите помещения. Конструкцията е метална по проект и изпълнение на "АВВ Инженеринг" ЕООД. Главен проектант е "Ел 6 студио" ООД.    

Възложител: Софийски имоти ООД
Местоположение: гр.София, ул.Карнеги №11А
D-dabnik

Проект за осъществяване на препоръчителни енергоспестяващи мерки

Проект за осъществяване на препоръчителни енергоспестяващи мерки. Подобекти: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Петърница: Сграда на училище; СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник: Сграда на училище, Сграда на физкултурен салон; ОУ „Христо Ботев”, с. Садовец: Сграда на училище, Сграда на общежитие, Сграда на физкултурен салон, Сграда на работилница.

Възложител: Община Долни Дъбник
Местоположение: гр.Долни Дъбник, с.Садовец, с.Петърница
Scorpion shipping

Надстройка за офис на корпус “А” - I и II етап

Надстрояват се северна и южна част на съществуваща сграда от три тела – две триетажни и средно едноетажно, запазвайки общия контур на сградата. Предназначение - фирмена администрация в обхвата на охраняема територия.

Възложител: Скорпион Шипинг ООД
Местоположение: гр. София, НПЗ Военна рампа