10
Hristoskov

Еднофамилна жилищна сграда

Строежът се намира в УПИ I-1992,1993, кв. 159, гр. Костенец, Софийска област. Жилищната сграда е свободно застрояване с височина на основното застрояване 10м.

Местоположение: гр. Костенец, Софийска област
Biala 1

Жилищна сграда 1 с РЗП 326 кв.м, УПИ X-72, кв. 409, гр. Бяла

Жилищна сграда с РЗП 326 кв.м. в имот с площ 14 626 кв.м. в Зона за курортен и вилен отдих "Аян плай", гр. Бяла. Проектът е изготвен от Ди Ем Дизайн ООД, гр. София - арх. Здравко Кузманов.

Местоположение: УПИ X-72, кв.409, гр. Бяла, Област Варна
Biala 2

Жилищна сграда 2 с РЗП 267 кв.м, УПИ XIII-282, кв. 234, гр. Бяла

Жилищна сграда с РЗП 267 кв.м. в имот с площ 15 393 кв.м. в Зона за курортен и вилен отдих "Чайка", гр. Бяла. Проектът е изготвен от Ди Ем Дизайн ООД, гр. София - арх. Здравко Кузманов.

Местоположение: УПИ XIII-282, кв.234, гр. Бяла, Област Варна