19
Bramac 3

Подпорна стена и ажурна ограда към площадка на БРАМАК ПС

Подпорна стена с височина 1.90м. над нивото на прилежащия терен и ажурна ограда върху нея с височина 1.83м. към бъдеща площадка за складиране на бетонови керемиди в предприятие за производство на бетонови керемиди на БРАМАК ПС с дължина 49.25м. Проектант на обекта е "Иванов Дизайн" ЕООД. Изпълнител е "Рама Инженеринг Груп" ООД.

Възложител: БРАМАК ПС ЕООД
Местоположение: земл. с.Столник, общ.Елин Пелин
Giginci 5

Реконструкция на път до Гигински манастир

Проекта обхваща изпълнението на подпорна стена 1 с дължина 28м, подпорна стена 2 с дължна 37м. и подпорна стена 3 с дължина 52м. в регулацията на с. Гигинци, община Брезник. 

Възложител: Община Брезник
Местоположение: с. Гигинци
Majarovo

Допълнителен канал към хвостохранилище Маджарово

Проектът е "Изграждане на допълнителен канал и възстановяване на оградна дига на хвостохранилище "Маджарово 1" към "Маджарово" АД.

Местоположение: гр. Маджарово