12
Vaisman 1

Сграда Вайсман

Жилищна сграда 4, 5 етажа и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.1930.331, УПИ IX-331; кв. 197; м. "‘Павлово-Бъкстон‘‘, р-н "‘Витоша‘‘, гр. София. За строежа е издадено Разрешение за строеж №243 от 16.09.2022г. от Гл. архитект на СО район "Витоша". Проектът предвижда изграждането на съвременна сграда с богато озеленяване в имота.

Местоположение: гр. София
Dita web1

Жилищна сграда ДИТА

„Многофамилна жилищна сграда, магазини и подземен гараж с топлозахранване и абонатна станция“ в УПИ III-500, кв. 7ж, гр. София, м. „ж.к. Красно село-Стрелбище – урб.бл.32“, район „Триадица” - Столична община.

Възложител: „ДИТА СТРОЙ” ООД
Местоположение: гр. София
Arkel

Сграда АРКЕЛ със смесено предназначение в кв. Драгалевци

Имотът е с площ 3796 кв.м. има автомобилен и пешеходен достъп от бул. „Черни връх“, В имота е проектирана свободно стояща сграда, която разполага с един подземен етаж, три надземни етажа и подпокривен етаж. Сградата има три отделни входа, разположени на северната ѝ фасада. Дворното пространство е оформено с богато озеленяване, като по границите на имота е предвидено и вертикално озеленяване.

Възложител: Аркел ООД
Местоположение: гр. София, бул. Черни връх 189