3
Ecosys 3

Дървопреработващ цех и склад. Административна сграда.

Строежа включва три обособени зони - производствена част с битови помещения, открит навес и административна сграда. Застроената прлощ е 1915кв.м.

Местоположение: УПИ III-138005, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик
Georgievi building

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Строежът е разделен на два функционално свързани блока, Свободното надземно пространство е паркова зона, зелени площи и алеи. На кота ±0.00м са разположени кафе-сладкарница и офис, закусвалня, магазин за промишлени стоки, асансьор, товарни платформи, главно ел. табло. На кота +3.65м. – офиси, складове. На коти +7,10м, +10,00м. и +12,90м. - апартаменти и ателиета.

Местоположение: София, Студентски град
Three house

Двуетажна дървена жилищна сграда

Двуетажна жилищна сграда, находяща се в СО район "Витоша", гр. София. Изпълнението на нулевият цикъл е традиционно - монолитна стоманобетонова конструкция. Над кота +/-0.00м. сградата е изградена изцяло от дървена конструкция на финландската фирма "Хонка".

Възложител: Частно лице
Местоположение: гр. София, СО район Витоша