19
IPSE

Техническа инфраструктура-транспортна инфраструктура и инженерни комуникации в Индустриален Парк София Изток

Транспортна инфраструктура, водопроводно отклонение и площадкова канализация, електрозахранване с кабели СР.Н 20kV, улично осветление и площадково газоснабдяване в УПИ XXXVII, Помпени станции и резервоари в УПИ XXXV и УПИ XXVII, кв.80, с. Гара Елин Пелин, Софийска област

Местоположение: Община Елин Пелин
Pat Novi Han

Западен обход на с. Нови Хан от път III-105 до път I-8

Целта на проекта е да осигури транспортна връзка към Индустриален Парк София Изток със съществуващата транспортна мрежа, чрез изграждане на трасе, западно от с.Нови хан, извън града с минимално засягане на терени. Строежът обхваща напускане на републикански път III-105 "Йорданкино-Столник-Елин Пелин-Нови хан" при км.15+900 и включване към републикански път I-8 "Границата-Калотина-София-Ихтиман-Пловдив-К.Андреево-Границата" при км.94+100.

Възложител: Община Елин Пелин
Местоположение: с. Нови Хан
Deimos 1

Оптична кабелна линия Деймос - I и II етап

Трасе на оптичен кабел в земл. на гр. Пещера и с. Дорково. Дължина на трасето -32 870м; Тразсе на оптичен кабел в земл. на гр. Костандово и гр. Велинград. Дължина на трасето -8 320м.

Възложител: Деймос ЕООД
Местоположение: Област Пазарджик