19
Pamporovo 1

Пътна връзка до комплекс КАСТ, УПИ V-101, к.к. Пампорово

Проектът осъществява нов транспортен достъп от републикански път до ваканционен комплрекс на фирма КАСТ в к.к. Пампорово. Местоположението е в близост до новопостроеният църковен храм и хотел Пампорово при надморска височина 1540м. Теренът е планински. Максималният проектен наклон е 11%.

Възложител: КАСТ ЕООД, В.Търново
Местоположение: к.к. Пампорово, общ. Чепеларе
St John

Пътна връзка до апартаментни комплекси Сейнт Джон Хил и Сейнт Джон Парк, втори и трети етап

От п.т.21 до п.т.57 с дължина 950м. и 107 паркоместа. От п.т.01 до п.т.28 с дължина 600м.

Местоположение: гр. Банско, м. Св. Иван
H g delchev

Рехабилитация на общински път ІІ–19 с. Добринище – х. Гоце Делчев

Обектът се явява туристически път, свързващ с. Добринище с х.„Гоце Делчев”. Планинският терен обуславя максималните надлъжни наклони на пътя-на места до 9.50%. Предвид бъдещото увеличение на туристическия поток, за проектния участък е прието натоварване – средно. Проектните характеристики са в съответствие с техническите параметри за местни пътища при скорост 30км/час. Проектирана е нивелета с кубичен сплайн за проектна скорост–30км/час, която максимално е съобразена със съществуващата настилка. Предвидени за ремонт и почистване са съществуващите 35бр. тръбни водостоци, 2бр. плочести водостоци с L=4.00м. и плочогредов мост с L=8.60м.

Възложител: Община Банско
Местоположение: път ІІ–19 с. Добрище – х. Гоце Делчев