12
Semmelrock-2

Предприятие за производство на бетонови павета "Земелрок Щайн Унд Дизайн"

  • Производствена сграда, включваща съоръжения за складиране и подготовка на суровините, смесителна, формовъчна, сушилня и пакетажна инсталации;
  • Площадкови ВиК и Ел. мрежи и районно осветление;
  • Открити складове за готова продукция;
  • Санитарно–битови помещения;
  • Административна сграда и КПП;
  • Електронна везна за камиони;
  • Противопожарен водоем 84куб. м;
  • Вертикална планировка и настилки
Местоположение: УПИ/ПУП-ПЗ имот №005023, м. Велеви ниви, з-ще на с. Григорево, Община Елин Пелин
Wienerberger

Реконструкция и модернизация на керамичен завод “Винербергер”

Производствено хале с пещ, сушилни, глинохранилище, с административна сграда в обема на халето, газификация на производствено хале и отоплителен котел на природен газ, вертикална планировка и настилки, площадкови ВиК и Ел. мрежи, противопожарен водоем 84куб.м, районно осветление, КПП.

Възложител: Винербергер АД
Местоположение: гр. Луковит, УПИ І, кв. 134
Piccadilly 0

Логистичен склад – Пикадили

Складова база за съхраняване на различни по вид стоки: четири складови зони, двуетажно тяло с административна част на второ ниво и обслужващо едноетажно тяло; площадкови ВиК, Електро и Газоснабдителни мрежи и Районно осветление; КПП; Автомивка; Помпена станция и противопожарен резервоар. РЗП 14 200м2. Площ на имота 73 500м2

Местоположение: Индустриален Парк - София Изток