12
Moda sport 6

Шивашко предприятие – гр. Мадан

Производствена сграда с административна част; Технически и обслужващи помещения; Площадкови ВиК мрежи, Речно водовземане; Пречиствателно съоръжение; Противопожарен резервоар 153куб.м; Подпорна стена; Площадкови ел. мрежи; Районно осветление; Дизелгенератор 110kVA; Товаро-пътнически асансьор; Котелно с нафтов водогреен котел De Dietrich GT 330, Нафтов резервоар с обем 16куб.м, Вертикална планировка и настилки, Озеленяване

Възложител: Mода Шпорт ЕООД
Местоположение: гр. Мадан
Bramac 2

Предприятие за производство на бетонови керемиди "Брамак"

  • Производствено хале със ЗП 2 900 кв.м.
  • Складова сграда със ЗП 608 кв.м.
  • Офис сграда със ЗП 265 кв.м.
  • Външно ел. захранване – кабелна линия 20кV и КТП за предприятие за производство на бетонови керемиди.
Възложител: Брамак ПС ЕООД
Местоположение: Софийска област, с. Столник
Komatek

Складове с административна част на Коматек ООД

РЗП 3200м2 , площадка 6000м2 - смесена носеща конструкция с дървено-стоманени трегери – HTS и стоманобетонни колони.

Строежът се състои от три еднакви складови обема на кота ±0.00 с площ ок. 400м2 всеки и светла височина 4,97м, отстоящи един от друг на 12м. Към трите склада са прилепени санитарно-битови помещения, котелно, нафтов резервоар и хидрофор. На кота ±6.30 върху площ от 770 м2  е разположена административната част - офиси и заседателна зала.

Възложител: Коматек КМТ ООД
Местоположение: с. Петърч, общ. Костинброд