11
Hlc 1

Складово-логистичен център

Проектът на водещият австрийски производител и доставчик на хигиенни материали и оборудване "Хаглайтнер" (HAGLEITNER) предвижда административна част и складово хале. 

Възложител: Hagleitner Hygiene Bulgaria EOOD
Местоположение: гр. София, бул. "Хр. Колумб"
Aurubis 1

Покрит склад за 20 000 тона фаялит в Медодобивен завод

Работен проект за покрит склад за фаялит с 12 клетки и капацитет 20 000 тона.

Възложител: Aurubis Bulgaria
Местоположение: гр. Пирдоп, Медодобивен завод Аурубис, Обогатителна фабрика
IPSE F1

Логистичен склад (с офиси)-Фаза1 в Индустриален Парк София Изток

Логистичен склад - Фаза 1 с РЗП 43 000м2, включва следните подобекти:

Етап 1 и Етап 2: Логистичен склад-Сграда1 и Логистичен склад–Сграда2, всяка от които включва: две складови зони - товаро-разтоварна и зона за стокосъхранение; две офис тела с битови и санитарни помещения в обема на сградата; обслужващо инсталационно ниво; Площадкови Eлектро и ВиК мрежи; Вертикална планировка и настилки; Подпорна стена; Озеленяване

Местоположение: Софийска област, с. Гара Елин Пелин