5
Bps b1

Бизнес Парк София - Многофункционална Сграда 1

Офис сграда на 6 етажа, Разгърната застроена площ 14000м2; Застроен обем 45000м3, 175 бр. паркоместа.

Възложител: Бизнес Парк София
Местоположение: гр. София, кв. Младост
Bps p1

Бизнес Парк София - Многоетажен паркинг Р1

Многоетажен открит паркинг, Разгърната застроена площ 30824м2, 1075бр. паркоместа, 10нива - 2подземни и 8надземни,

Възложител: Бизнес Парк София
Местоположение: гр. София, кв. Младост
Bps b11

Бизнес Парк София - Многофункционална Сграда 11

Офис сграда на 5 етажа, Разгърната застроена площ 10791m², включваща: 6207m² офис площи, 656m² търговски площи, 3928m² складови помещения.

Възложител: Бизнес Парк София
Местоположение: гр. София, кв. Младост