57
Hlc 1

Складово-логистичен център

Проектът на водещият австрийски производител и доставчик на хигиенни материали и оборудване "Хаглайтнер" (HAGLEITNER) предвижда административна част и складово хале. 

Възложител: Hagleitner Hygiene Bulgaria EOOD
Местоположение: гр. София, бул. "Хр. Колумб"
Aurubis 1

Покрит склад за 20 000 тона фаялит в Медодобивен завод

Работен проект за покрит склад за фаялит с 12 клетки и капацитет 20 000 тона.

Възложител: Aurubis Bulgaria
Местоположение: гр. Пирдоп, Медодобивен завод Аурубис, Обогатителна фабрика
Sof imoti

Частична реконструкция и саниране на бивша печатница "Септември"

Обектът е пет етажна сграда на "Софийски имоти" ООД на ул. "Карнеги" в гр. София. Посторена през 30-те години на XX-и век като тютюнев склад. През 1954г. е предедена на Българска кинематография. През 1975г. е прехвърлена на Държавно издателство "Септември". В сградата са снимани сцени от филма "Тютюн". Санирана е цялата сграда с РЗП 2988кв.м, застроен обем 11 500куб.м. и височина 18,60м. Частичната реконструкция добавя междинно ниво, представляващо галерия над нивото на гараж. Добавените площи се свързват със съществуващите помещения. Конструкцията е метална по проект и изпълнение на "АВВ Инженеринг" ЕООД. Главен проектант е "Ел 6 студио" ООД.    

Възложител: Софийски имоти ООД
Местоположение: гр.София, ул.Карнеги №11А